HOF VAN BOCHANE

De bouwplannen
Scroll

Renault dealer Bochane, gevestigd aan de Amersfoortseweg 18-20 te Maarn, is van plan het garagebedrijf te sluiten. Bochane heeft Kreeft Ontwikkeling uit Ede gevraagd de herontwikkeling van het terrein op zich te nemen. Vervolgens is onderzocht wat de meest geschikte vorm van hergebruik van het terrein zou kunnen zijn.

Bouwplannen

Eigenaar en gemeente hebben een voorkeur voor woningbouw. Studies hebben aangetoond dat een plan met een negental grondgebonden woningen passend en haalbaar is. Hiervoor is een zogenoemd principeverzoek ingediend bij de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. De Gemeente wil onder voorwaarden meewerken om dit mogelijk te maken. Naar aanleiding van informatie, participatie en overleg met omwonenden is het plan aangepast. Op bijgaande tekening kunt u zien wat dit inhoudt. Dit plan wordt nu verder uitgewerkt en deze zomer als vergunningaanvraag bij de gemeente ingediend.

Informatie omwonenden

Om een ontwikkeling voor woningbouw op dit terrein mogelijk te maken moeten door de gemeente de benodigde procedures worden doorlopen. Het is de bedoeling de omwonenden te informeren over de aanpak en de planning. Ook laten we zien hoe het bebouwingsbeeld er ongeveer uit komt te zien.

Vragen of opmerkingen?

Een ontwikkeling van

logo_kreeft

© Copyright - Alle rechten zijn voorbehouden | Realisatie door Zeker Zichtbaar